Cabbar Manaf oğlu Məmmədov

                          Əlaqə vasitələri: 050/636-64-60; e-mail

                Müəllif barədə ətraflı burada 1.1. & 1.2.burada

Kitablarım
 • Məmmədov C.M., İnsanın iradəsini necə qırmalı, əqidəsindən necə döndərməli, özünə necə tabe etdirməli. B., «Azərbaycan universiteti», 1999
 • Məmmədov C.M., A.Eynşteynin Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsinə qeyri-ənənəvi baxış. B., «Elm», 1999
 • Məmmədov C.M., Diplomatik psixologiya. B., «Sabah», 2001
 • Мамедов Дж.М., Заметки и замечания относительно ряда базовых принципов современных фундаментальных наук. Б., «Наргиз», 2008
 • Мамедов Дж.М., Заметки и замечания относительно ряда базовых принципов современной физики. Б., «Наргиз», 2008
 • Xaricdə çap olunmuş işlərimdən bəziləri
 • Mammadov J.M., Nizami Gjandzsevi hazajaval es nemzetisegevel kapcsolatos egyes vitas kerdesekrol. // Материалы IV Международной Научной Конференции "Венгрия и Азербайджан: диалог культур" по инициативе Посольство Азербайджана в Венгрии. ~ Будапешт (Венгерия). 2009

 • Мамедов Дж.М., О некоторых спорных вопросах относительно родины и национальности Низами Гянджеви // (Журнал "Вестник Санкт-Петербургского Университета"). ~ СПб, 2010. №1. стр. 106

 • Мамедов Дж.М., О новом странном космогоническом явлении. // Журнал "Международный журнал экспериментального образования". ~ Москва, 2010. № 9 стр. 37. (а также в сб.: "Актуальные вопросы современной науки". ~ Новосибирск 2010. №13 стр. 6)

 • Мамедов Дж.М., О проблеме «светоносной среды» // Журнал "Современные наукоемкие технологии". ~ Москва, 2010. № 9 стр. 31.

 • Мамедов Дж.М., Является ли c = const доказанным? // Журнал "Современные наукоемкие технологии". ~ Москва, 2010. № 11 стр. 45.

 • Мамедов Дж.М., Новая система языка, мышления и действительности . (Журнал "Доклады Независимых Авторов" // Россия-Израиль. 2010. №14. стр.160-175. (с сокр.))

 • Bu iş internetdə – Bax

 • Мамедов Дж.М., Заметки и замечания, относительно ряда базовых принципов современной логической науки. // Журнал "Молодой ученый". Чита, 2009. №4" (а также: "Философия о знании и познании: актуальные проблемы". (Материалы всероссийской научной конференции) (Ульяновск, 18 – 19 июня 2010 года). Ульяновск 2010. стр 243)

 • Bu iş internetdə - bax

 • Digər işlərimin siyahısı burada


  Hosted by uCoz